บริษัท ริก้า ทัวร์ จำกัด

ริก้า เราบริการท่องเที่ยวครบวงจรทั่วโลก

บริษัท ริก้า ทัวร์ จำกัด
20/8 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.จาจอมเที่ยน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
081-863-5951
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
kob_tourtravel@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ดำน้ำสามจังหวัด 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ในประเทศ ดำน้ำสามจังหวัด 5 วัน 3 คืน
7,999฿
ราคาเริ่มต้น
5 วัน 3 คืน
การเดินทาง
รถโค้ช
สายการบิน

ท่องทะเลระนองหมู่เกาะกำ-เกาะค้างคาว-เกาะญี่ปุ่น-เกาะกำ-อ่าวเขาควาย-น้ำตกหงาว-ภูเขาหญ้า - ชุมพร-เกาะลังกาจิว
เกาะทองหลาง-เกาะหลักแรด -เกาะละวะ-กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ - เกาะร้านเป็ด-เกาะร้านไก่-เกาะทะลุ-อ่าวมัลดีฟ
ท่องทะเลประจวบ-เกาะทะลุ-เกาะสิงห์-เกาะสังข์

 

RIK-108-564

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ–ชุมพร
 • 20.00

  พร้อมกัน สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามร.พ.จุฬาฯ  ต้อนรับคณะท่านโดยเจ้าหน้าที่....... ดูแลและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระแก่ท่าน

 • 20.30

  โดยรถโค้ชปรับอากาศ ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.ระนอง

 • 21.30

  บริการอาหารเมนูข้าวต้ม นิวรสทิพย์ พร้อมฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์ และทีมงาน ระหว่างทางให้ทุกท่านได้พักผ่อน

วันที่ 2 ท่องทะเลระนองหมู่เกาะกำ-เกาะค้างคาว-เกาะญี่ปุ่น-เกาะกำ-อ่าวเขาควาย-น้ำตกหงาว-ภูเขาหญ้า
 • 06.00

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ เมืองระนอง บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น พร้อมให้ท่านทำธุระส่วนตัว เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับลงดำน้ำ

 • 08.00

  นำทุกท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแหลมสน – หาดบางเบน

 • 09.00

  เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติแหลมสน – หาดบางเบน  นำท่านลงเรือชมความงามของ เกาะค้างคาว เป็นเกาะที่หาดทรายขาวละเอียด มีแนวปะการังที่สวยงาม ตื่นตาตื่นใจกับดอกไม้ทะเลและฝูงปลาทะเล และชมปะการังน้ำตื้นแนวเดียวกับหมู่เกาะสุรินทร์ สิมิลัน จากนนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะญี่ปุ่น อิสระเล่นน้ำหน้าหาดที่มีความสวยงามของทรายละเอียดสีขาว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เกาะกำ

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์

 • บ่าย

  ชมอ่าวเขาควาย ที่ชายหาด 2 ชายหาดมาบรรจบกัน หาดทรายขาวเนียน  นำท่านเดินทางขึ้น จุดชมวิว อ่าวเขาควาย จากนั้นอิสระเล่นน้ำทะเล

 • 15.00

  เดินทางกลับฝั่งเพื่อเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก  ระหว่างทางผ่านชม น้ำตกหงาว น้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งในระนอง ชม  ภูเขาหญ้า ภูเขาหัวโล้นสัญลักษณ์เมืองระนอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนลักษวารินทร์ ให้ท่านได้แช่น้ำร้อนผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

 • 18.00

  บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 3 ชุมพร-เกาะลังกาจิว -เกาะทองหลาง-เกาะหลักแรด -เกาะละวะ-กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 • 07.00

  บริการอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่จังหวัดชุมพร

 • 10.00

  เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร นำทุกท่านลงเรือเพื่อชมความงามของโลกใต้ทะเลที่ เกาะลังกาจิว  ซึ่งเป็นจุดที่เราจะลงดำน้ำและเป็นจุดที่งดงามยิ่ง นัก  เกาะทองหลาง  ด้านหน้าของเกาะภาพของหมู่ปลาหลากสีสันที่แหวกว่ายไปมาท่ามกลางหมู่ปะการังและดอกไม้ทะเล ขนาดใหญ่

 • 12.30

  บริการอาหารกลางวัน  แบบปิคนิค

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางชมปะการังที่ เกาะหลักแรด ชมความงานของปะการัง จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะละวะ ชมแนวปะการังแข็ง

 • 15.00

  ได้เวลาเดินทางกลับฝั่ง แล้วนำท่าน สักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์   

 • 17.30

  บริการอาหารค่ำ ที่ ภารดรภาพ (ริมทะเล) แล้วนำท่านเข้าที่พัก

วันที่ 4 เกาะร้านเป็ด-เกาะร้านไก่-เกาะทะลุ-อ่าวมัลดีฟ
 • 07.00

  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารให้ท่านเตรียมพร้อมสำหรับการดำน้ำตลอดวัน

 • 08.00

  ออกจากที่พัก เดินทางสู่ท่าเรือบางสะพาน

 • 09.00

  นำทุกท่านลงเรือ SPEED BOAT พร้อมรับอุปกรณ์ดำน้ำหน้ากากและเสื้อชูชีพ พร้อมรับฟังขั้นตอนการดำน้ำอย่างปลอดภัยจากทีมงานเจ้าหน้าที่ จากนั้นเดินทางสู่เกาะร้านเป็ด (จุดดำน้ำจุดที่1) นำท่านสัมผัสโลกใต้ทะเลพร้อมชมความงามของดอกไม้ทะเลสีสันต่างๆและเหล่าปลาการ์ตูนสุดน่ารักที่จะออกมาต้อนรับทุกท่าน

 • 11.00

  เดินทางสู่เกาะร้านไก่ (จุดดำน้ำจุดที่ 2) นำท่านลงสัมผัสความงามใต้ทะเล ณ จุดนี้หากท่านมีโอกาสอันดี ท่านจะได้พบกับปลาฉลามวาฬยักษ์ใหญ่ใจดีที่คอยออกมาให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปอยู่เป็นประจำ

 • 12.30

  พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย ณ เกาะยอแพห้อยขา พร้อม บริการอาหารมื้อกลางวัน แบบเซ็ทโต๊ะ ณ ธนาคารปู

 • บ่าย

  นำทุกท่าน สัมผัสโลกใต้ทะเลอันแสนงดงาม  ณ เกาะทะลุ อ่าวมัลดีฟ

 • 15.00

  เดินทางกลับสู่ฝั่ง เพลิดเพลินกับวิว2ข้าง

 • 15.30

  เดินถึงท่าเรือเกาะทะลุ บริการห้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า พร้อมบริการของว่าง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขาธงชัย สักการะศาลกรมหลวงชุมพร ชมมหาเจดีย์ภักดีประกาศ และสักการะพระพุทธกิติสิชัย เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมชมวิวอ่าวบ้านกรูด สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปสู่ที่พัก 

 • 17.30

  บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารบ้านเขียว หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 5 ท่องทะเลประจวบ-เกาะทะลุ-เกาะสิงห์-เกาะสังข์
 • 07.00

  บริการอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของรีสอร์ท

 • 08.00

  อำลาที่พัก ออกเดินทางสู่ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบ เพื่อลงเรือชมความงามของทะเลประจวบ

 • 09.00

  นำท่านลงเรือเดินทางสู่ เกาะทะลุ เกาะที่มีรูโหว่ตรงทางเหนือของเกาะ เชิญท่านสัมผัสโลกใต้ทะเล

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ บนเรือ

 • บ่าย

  ดำน้ำชมปะการังที่  เกาะสิงห์  เกาะสังข์ ชมดอกไม้ทะเลที่มีความสมบูรณ์ และปลา  เช่น ปลาการ์ตูน, ฯลฯ จนได้ที่เหมาะสม

 • 15.00

  ท่าเรือแล้วเดินทางสู่ท่าเรืออาบน้ำเปลี่ยนชุดเดินทาง จากนั้นนำทุกท่านขึ้นรถโค้ชเพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ อิสระผ่อนคลาย อิริยาบถบนรถ

 • 18.00

  บริการอาหารค่ำ ที่ ครัวเม็ดทราย จากนั้นนำทุกท่านซื้อของฝากกลับบ้าน

 • 23.00

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์
 • เรือยนต์นำเที่ยว ทะเลระนอง ทะเลชุมพร ทะเลประจวบ
 • อาหารตามรายการที่ระบุ 13 มื้อ
 • เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 • ที่พัก โรงแรม B.C. บดินทร์ รีสอร์ท  จ.ระนอง ระดับ3ดาวหรือเทียบเท่าพักห้องละ  2-3 ท่าน  1 คืน
 • ที่พัก  โรงแรม บ้านกรูดกรีนวิว จ. ประจวบฯ ระดับ3ดาวหรือเทียบเท่าพักห้องละ  2-3 ท่าน  2 คืน 
 • วงเงินประกันชีวิต  1,000,000 บาท,วงเงินอุบัติเหตุ  500,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ , ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานทุกรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ , อุปกรณ์ดำน้ำ
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด     
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ)
 • ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และอาหารที่สั่งเพิ่ม                
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 100 บาท/ท่าน รวม5วัน คิด 500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ