บริษัท ริก้า ทัวร์ จำกัด

ริก้า เราบริการท่องเที่ยวครบวงจรทั่วโลก

บริษัท ริก้า ทัวร์ จำกัด
20/8 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.จาจอมเที่ยน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
081-863-5951
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
kob_tourtravel@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ อันดามันหรรษา 5 UNSEEN กระบี่ ทะเลตรัง 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ อันดามันหรรษา 5 UNSEEN กระบี่ ทะเลตรัง 4 วัน 2 คืน
8,900฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถโค้ช
สายการบิน

กระบี่ เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะพีพี เกาะไม้ไผ่
ทะเลตรัง เกาะกระดาน เกาะมุก ถ้ำมรกต เกาะเชือก ถ้ำเลเขากอบ สระมรกต น้ำตกร้อน

 

RIK-135-701

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – กระบี่
 • 18.30

  พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย (ถนนอังรีดูนังต์) นัดกันบริเวณสะพานลอย (สะพานลอยแรกที่เข้าทางถนนพระราม 4) รถโค้ชจอดเลยบริเวณสะพานลอย เข้าทางฝั่งถนนพระราม 4 ประมาณ 300 เมตร สังเกตรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 • 19.00

  ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น สู่ จ.กระบี่ บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ แวะบริการข้าวต้มที่ร้านอาหารนิวรสทิพย์ จ.สมุทรสาคร

วันที่ 2 ทะเลกระบี่ ทะเลแหวก เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไม้ไผ่ ดำน้ำดูปะการัง
 • 06.30

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ จ.กระบี่ ให้ท่านทำภาระกิจ พร้อมบริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 2) เก็บสัมภาระเข้าที่พัก (พักโรงแรมกระบีรอยัล)

 • 08.30

  ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา นำท่านลงเรือ Speed Boat ออกเดินทางสู่ทะเลแหวก (Unseen) ชม เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะพีพี นำท่านชมหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ชมความสวยงามของ อ่าวมาหยา อ่าวโล๊ซามะ อ่าวปิเล๊ะ

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบนเกาะพีพี (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อน เล่นน้ำกันตามสบายที่ อ่าวสามหาด จากนั้นนำท่านดำน้ำดูปะการังหลากสีและฝูงปลานานาชนิดกันต่อที่ เกาะไม้ไผ่ (เกาะนี้สวยมากๆ มีหาดทรายขาว น้ำทะเลใสและแนวปะการังน้ำตื้น) สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย (พัก โรงแรมกระบี่รอยัล)

 • 19.00

  บริการอาหารเย็นแบบซีฟู้ด หลังอาหารพักผ่อนหรือท่องราตรีที่อ่าวนางกันตามสบาย....ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 3 หาดปากเมง เกาะกระดาน เกาะมุก ถ้ำมรกต เกาะเชือก เกาะม้า ดำน้ำดูปะการัง
 • 07.00

  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารออกเดินทางสู่ ท่าเรือหาดปากเมง นำท่านลงเรือทัวร์ลำใหญ่ เดินทางสู่ เกาะกระดาน ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลอันดามันใต้ ให้ท่านพักผ่อนริมหาดทราย ถ่ายรูป ดำน้ำดูปะการังกันตามอัธยาศัย จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะมุก นำท่านชมความสวยงามอันน่าพิศวงของ ถ้ำมรกต (Unseen)

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวันบนเรือ หลังอาหารนำท่านดำน้ำดูปะการังและฝูงปลานานาชนิดที่เกาะเชือก และ เกาะม้า กันให้จุใจ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับท่าเรือหาดปากเมง นำท่านออกเดินทางเข้าที่พัก (พัก โรงแรมธรรมรินทร์ธนา ห้องละ 2 ท่าน)

 • 19.00

  บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารสุวิมล หลังอาหารท่องราตรีเมืองตรังกันตามสบาย...ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 4 ตรัง ล่องเรือ ถ้ำเลเขากอบ สระมรกต สระน้ำผุด น้ำตกร้อน กรุงเทพฯ
 • 07.00

  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง เค้กเมืองตรัง ไม้เทพทาโร สินค้า OTOP 5 ดาว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำเลเขากอบ ล่องเรือมุดถ้ำ ชมหินงอก-หินย้อยอันสวยงามและความน่าพิศวงภายใน ถ้ำเลเขากอบ (Unseen) จากนั้นออกเดินทางสู่ สระมรกต

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิคที่สระมรกต หลังอาหารนำท่านเดินป่าศึกษาธรรมชาติเส้นทางทีน่า-โจลิฟสู่ สระมรกต (Unseen) ชมความสวยงามของสระน้ำธรรมชาติที่มีสีสันสวยงามของ สระน้ำผุด สระแก้วและสระมรกต พักผ่อนกันตามสบาย จากนั้นนำท่านชม น้ำตกร้อน (Unseen) ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในเมืองไทย อาบน้ำแร่ แช่น้ำร้อนกันตามสบาย...ออกเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี

 • 19.00

  บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารพลับพลาซีฟู้ด หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

เงื่อนไข

 1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้นพร้อมทีวี, วีดีโอ, เครื่องเสียง
 2. ค่าที่พัก 2 คืน (พักโรงแรม 2 คืน ตามรายการระบุ)
 3. ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 4. ค่าเรือนำเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง
 5. ค่าธรรมเนียมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 200,000.-/1,000,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ)
 7. มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมาอย่างเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้

 • ฤดูการท่องเที่ยวที่เหมาะสม.......โปรแกรมทัวร์นี้สามารถท่องเที่ยวได้เดือนธันวาคม - พฤษภาคม

โปรแกรมทัวร์แนะนำ